2017 Edition

A-festival 2017

In this transnational era, literary translation pushes further the shared questions of our countries. Because a key feature of poetry is that it can create a consciousness for how language itself works, the translation of poetry is not merely a transferring of meaning but something essential to understanding the nature of our being and our being together.

In its second year, A-festival 2017’s theme concentrates on translational and transnational issues in various contexts of expression: personal, experimental, feminine, (in)visible, and national. Due to the constraints of cultural, social, and political frames, there are authors who take shelter in translation for survival and rebirth, there are authors who are limited in, cut off from, or blatantly denied a readership in their home language. For such cases, translation is vital to one’s livelihood directly, and by extension, a growing consciousness among the communities whose voices they touch.

A-festival believes in the equality of all languages and endeavors to better care for the underrepresented languages, attending to the questions of representation in multilingual spaces. This year’s intimate and independent international gathering, will bring together poets and translators from around Vietnam, the US, French, Indonesia, Australia, Philippines, Germany, Hong Kong, Singapore, Belgium, and Taiwan. The festival will take place across two cities in Vietnam, starting in Hanoi from October 11 and then relocate to Saigon on October 15 and include a variety of workshops, panel discussions, readings and performances all centered around personal practices and politics of translation.

A-festival is hosted by the community of AJAR press, a bilingual journal and independent small press based in Hanoi. AJAR provides an opening for questions, imaginings, and poetic (im)possibility to be shared across borders, inhabiting language as it moves between worlds and words. In bringing fresh and critical voices of Vietnamese literature and art into English, and welcoming those voices from everywhere into Vietnamese, we focus on quality translations and envision books as artifacts of artistic collaboration. Alongside single author poetry collections, AJAR publishes a bilingual journal of poetry, short fiction, essay, and artwork that revolves around a specific word of choice for each issue.

 

***

 

Trong thời kì xuyên quốc gia này, dịch văn chương đang đặt ra những câu hỏi xa hơn cần được chia sẻ giữa các xứ sở. Bởi vì trong đặc trưng của nó, thơ có thể khơi dậy ý thức về sự hoạt tác của ngôn ngữ, và dịch thơ không chỉ đơn thuần là chuyển dịch ý nghĩa, mà thiết yếu cho nỗ lực thấu hiểu bản thể tồn tại của ta, và sự cùng nhau.

Trong năm thứ hai này, A-festival 2017 tập trung vào các chủ đề dịch và xuyên quốc gia trong những văn cảnh biểu đạt đa dạng: cá nhân, thể nghiệm, nữ tính, ẩn/hiện và tính chất quốc gia. Vì sự bó buộc của các khung khổ văn hoá, xã hội, chính trị, có những tác giả phải nương náu trong bản dịch để sống sót và tái sinh, và có những tác giả bị giới hạn, cắt rời hoặc chối bỏ nghiệt ngã trong quan hệ đọc ở ngôn ngữ quê nhà. Với những trường hợp như vậy, bản dịch là thiết yếu cho sự sống của các tác giả này, và xa hơn, một ý thức lớn dần lên, mở rộng giữa các cộng đồng mà những tiếng nói của họ chạm tới.

A-festival duy trì niềm tin vào sự bình đẳng của mọi ngôn ngữ cũng như nỗ lực chăm nom những ngôn ngữ bị lơ là, tra vấn sự biểu hiện trong các không gian đa ngữ. Cuộc gặp gỡ riêng tư năm nay sẽ là tụ hội của các nhà thơ và dịch giả ở Việt Nam, Mỹ, Indonesia, Australia, Philippines, Pháp, Đức, Hồng Kông, Singapore, Bỉ, và Đài Loan. Hội thơ sẽ diễn ra ở hai thành phố của Việt Nam, bắt đầu từ 11 tháng Mười ở Hà Nội và du hành tới Sài Gòn vào 15 tháng Mười, bao gồm các xưởng chữ, thảo luận nhóm, đọc và trình diễn thơ xoay quanh các thực hành cá nhân với quan tâm về tính chính trị của dịch.

A-festival được tổ chức bởi cộng đồng AJAR, một tạp chí song ngữ và xuất bản phẩm độc lập ở Hà Nội. AJAR mở ngỏ cho những câu hỏi, sự tưởng tượng và những (bất) khả tính thi ca được chia sẻ trong và ngoài các biên giới, cư trú trong ngôn ngữ khi dịch chuyển giữa các thế giới và ngôn từ. Trong nỗ lực mang tới những giọng nói tươi mới, giàu tính phê bình của văn chương và nghệ thuật Việt Nam trong tiếng Anh và chào đón những đồng thanh đồng khí từ các ngôn ngữ khác đến với tiếng Việt, chúng tôi chú trọng vào chất lượng dịch thuật và hữu thực hoá các cuốn sách như những hiện vật của sự hợp tác nghệ thuật. Cùng với các thi phẩm của các tác giả, AJAR ấn hành tạp chí song ngữ với thơ, hư cấu, tiểu luận và các tác phẩm nghệ thuật xoay quanh một từ cụ thể cho mỗi ấn phẩm.

 

***

 

THANK YOU | CẢM ƠN

 

We’re experimenting with an independent festival this year (that is, without institutional assistance). The more we experiment, the more we realize our independence means a radical interdependence among writers, translators, readers, organizers, designers, volunteers, friends, and passers-by.

A-festival 2017 would like to send our sincere thanks to our angels for making this gathering of poets, translators, transnationalists possible. More names will continue to be updated below, though we wholeheartedly believe in the power of nameless love.

Năm nay A-festival thử nghiệm với mô hình hoàn toàn độc lập (có nghĩa là, không có sự trợ giúp về thể chế). Càng thử nghiệm, A-festival càng nhận ra độc lập là mời mọc những buộc ràng giữa các nhà văn, dịch giả, người đọc, người tổ chức, nhà thiết kế, tình nguyện viên, bạn bè và cả người qua đường quen lạ.

A-festival xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thiên thần đã hộ trợ cho cuộc gặp gỡ này giữa các nhà thơ, dịch giả, các cơ thể xuyên quốc gia. Nhiều cái tên nữa sẽ tiếp tục được cập nhật dưới đây, mặc dù chúng tôi hết lòng tin vào sức mạnh của tình yêu vô danh.

To our official sponsor | Gửi tới nhà tài trợ chính thức: Vagabond Press “our friends in the south and elsewhere”  – “những người bạn phương nam và ở những xa kia”

To our donors | Gửi tới những người góp của: Thuỳ Trần, Ngô Anh Thư, Eva Guadamillas, Lin Gao, Vi T, Minh Nguyen, Karen Lane, Justin Briggs, Liz Glennard, Nguyễn Trinh Thi, Dao Strom, Vu Hoang, Cyclone Rider, Jamie Gillen, Cindy Nguyen, Cathy Hoffman, Bruk Endale, Qian Ouyang, Viet Thanh Nguyen, Nguyễn Bích Trà, Elliott Prasse-Freeman, Nancy Rees, Aida Levy-Hussen, Michael Gray, Gerard Sasges, Quách Hiền, Bùi Thành Phương, Đinh Trường Chinh, James Nguyễn 

To our fundraising hands | Gửi tới những cánh tay chung sức: Ashley Duong, Tri Phuong, Elise Luong, Karen Lane, Nadia Tykulsker, Nguyễn Thuỳ Linh, Mukang Fields, Rabbit Hole, CPVOX, Natasha Kovalenko, Linh Hà, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), DocLab, Blue Reader, Hanoi Nerd Night & Zine Library, Yến Dương

To zine friends | Gửi tới những người bạn zine: Youth Culture Library, Vănguard, Inpages & Saigon Artbook  

To all book-lovers who have bought our book | Gửi tới những người yêu mến sách AJAR

To our wonderful designers | Gửi tới những nhà thiết kế tài hoa: Trần Thu Ngân, Dan Ni

To the spaces | Gửi tới các không gian: Hanoi Rock City, Creative Artillery, Bluebird, Manzi, Huong Ngo art space, Toong coworking space & Coeverything, The Factory, Space Monkies

To our AJAR humans | Gửi tới những người AJAR: Hằng, Huệ, Ngân, Thùy Dương, Quyên, David, Norman, Yên-San, Thái Hà, Justin, Đăng, Tâm An & Sài Gòn volunteers

And thank YOU, who we might not yet know to love

Và cảm ơn BẠN, những người chúng tôi chưa có dịp gặp gỡ yêu thương.

 

 

 

logo